Glunet – Håll koll på svenskt näringsliv

Välkommen till Glunet, en nättidning som lyfter fram svenskt näringsliv. Vi tittar närmre på exportfrågor, finansfrågor och andra områden som dagligen påverkar svenskt näringsliv. Områden som påverkar på kort sikt, och på lång sikt. Områden som utvecklar och ger Power till vårt välfärdssamhälle.

Näringsliv

Svenskt näringsliv är en grundpelare för vårt välfärdssamhälle. I ett land som hamnar på världstopplistan över antalet framgångsrika innovationer, så är det samtidigt ett orosmoment att många företag väljer att flytta utomlands. Det är också ett orosmoment att det sedan senare delen av 1900-talet blivit allt svårare för svenska företag att växa sig riktigt stora. Som några av de tänkbara förklaringarna ligger ett kärvt företagsklimat, så som med ofördelaktiga skattesatser och brist på personal med rätt kompetens. För att kunna konkurrera med utländska aktörer behöver svenskt näringsliv få möjlighet att växa, snarare än att inrymmas i nya begränsningar – vilka inte alltid gäller för utländska växande konkurrenter. Näringslivet i Sverige intresserar oss på Glunet och vi följer med nyfikenhet och respekt nyheter som påverkar området.

Export

Svensk export står nästan för hälften av BNP. Det säger något om hur viktigt området är för landets välfärd och utveckling. Det som gynnat exporten är tveklöst vår inhemska aktörer inom näringslivet, men också beslut, resurser, exportvaror och handelsmöjligheter. OEDC har gynnat handeln i Sverige, liksom i flertalet övriga demokratiska länder med marknadsekonomi. De globala nätverken är fundamentala, och inte minst i tider när den inhemska marknaden hotar att minskas – så är vikten av svensk export enorm. Det finns också hot mot Sveriges export, förändringar i regler kan både gynna och missgynna svensk exportindustri. Aktuellt just nu är exempelvis de förhandlingar som ska påverka hur Storbritannien ska få handla våra varor efter att Brexit gått i kraft. Bara oron inför Brexit påverkade värdet av exporten till Storbritannien med omkring 15%. Andra hot mot svensk export är när de stora företagen väljer att flytta utomlands, till följd av kärvt företagsklimat, brist på arbetskraft med rätt kompetens eller av andra beslut. Vi på Glunet följer nyheter som rör svenskt export.

Finans

Nyheter inom finans rör både företag och privatpersoner, och täcker ett område för hela den samlade ekonomin. Med respekt för var mans mål om en optimal värdeutveckling intresserar sig Glunet för finansområdet, med intresse för banker, fonder, försäkringsbolag, aktier och övriga investeringslösningar. Vi följer nyhetsområdet som påverkar svensk finans, så som skatter och räntor som inte bara påverkar privatpersoner, men också har effekt på svenskt näringsliv och export.

Vi har inga färdiga svar på hur du som läsare ska kunna placera din privatekonomi för bästa avkastning, men vi är övertygade att man genom en ökad insyn i finansvärlden kommer att bli skickligare i dina egna beslut, och förstå ekonomiska nyheter bättre, samt att tolka hur finansnyheter kan påverka värdeutveckling och privatekonomi.

En portal för kunskapsspridning

Glunet har ingen möjlighet att vara en heltäckande webbtidning för dessa stora intresseområden, men vi har ambitionen att vara en portal för att sprida ekonomisk kunskap om näringsliv, export och finans.