Information och vanliga frågor kring socionombemanning

Vad innebär socionombemanning, hur mycket kostar det och vilka fördelar finns? Nedan finns kort information samt några vanliga frågor och svar som berör begreppet.

Vad innebär socionombemanning?

Socionombemanning innebär kort och kort att en socionom hyrs in i en verksamhet, via ett bemanningsföretag, i stället för att en ”vanlig” anställning sker. Alternativet är förvisso mer kostsamt än en anställning men det vanligaste är att bemanningen sker under kortare perioder. Det kan till exempel vara under en period då arbetsbelastningen är extra hög eller för att en specifik kompetens behövs under ett projekt.

Det går förvisso att använda sig av socionombemanning även under längre perioder, till exempel om det inte går att hitta en lämplig person med rätt kompetens till en tjänst. Dom flesta bemanningsföretagen erbjuder flexibla lösningar för uppdragsgivarna och både korta och långa uppdrag förekommer.

FAQ

Vilka är fördelarna med socionombemanning?
Det finns flera fördelar med socionombemanning men kanske framför allt att det är en enkel, snabb och flexibel lösning. Det går ofta att hitta rätt kompetens för uppdrag även med kort varsel, vilket bara det kan föra flera fördelar med sig.

Hur mycket kostar det?
Exakt hur mycket det kostar att hyra en socionom är svårt att svara på. Det finns flera faktorer som avgör priset – så som verksamhetens geografiska placering, socionomens utbildningsnivå samt uppdragets omfattning.

För mer exakta prisuppgifter är det bästa att kontakta ett företag som erbjuder vård- och omsorgsbemanning – då kan ett prisförslag ges utifrån dom behov och krav som finns från verksamheten.

Inom vilka yrkesområden fungerar det att hyra en socionom?
Dom flesta bemanningsföretagen hyr ut socionomer till alla aktuella yrkesområden som yrkesgruppen är lämpade för. Konsulterna kan bland annat ta på sig uppdrag som:

  • Socialsekreterare
  • Handläggare
  • Arbetsledare

Bra att veta är dock att tillgängliga kompetenser kan variera eftersom flera av konsulterna kan vara uthyrda för uppdrag vid det aktuella tillfället.

Kontrolleras konsulterna innan dom hyrs ut?
Enligt ett av företagen som erbjuder socionombemanning görs flera grundliga kontroller innan en person anställs som konsult. Först och främst genomförs, enligt företaget, minst två ingående intervjuer med den aktuella personen och sedan finns krav på att skicka in en kopia på ett examensbevis samt en giltig ID-handling. Utöver det kontaktas även minst tre referenser som intervjuas noggrant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *