Företag som svenskarna håller högt

Företag som svenskarna håller högt

Årligen gör Sifo en undersökning för att mäta svenskarnas anseende hos stora företag. Det som de bäst ansedda företagen har gemensamt är att de har en tydlig svensk profil och/eller koppling. I undersökningen deltog 4 300 personer i åldrarna 18 – 79 år och gav sin uppfattning om företagen. 1.    Volvo Cars & IKEA Förstaplatsen […]

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv

En förenklad sammanfattning om viktiga beståndsdelar för svenskt näringsliv. Därför behövs fler företagare i Sverige Små som stora företag utgör en grund för det välstånd vi lever i idag. Det är viktigt att gynna företagen genom att företagsklimat som skapar möjlighet för företagen att växa och att skapa nya arbetsmöjligheter. Det svenska företagsklimatet ligger på […]